100+3 χρόνια Πρόσκοποι Αμαρουσίου

                                                                   ζήσε την περιπέτεια και τη φιλία

 

Get Adobe Flash player

youtube 2013 logo 11

Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.)

Οι Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης (ΕΚΣ) αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των Συστημάτων και των Εφορειών, καθώς και για την ανάπτυξη και ευρύτερη προβολή και υποστήριξη του Προσκοπικού Έργου.

Η ΕΚΣ του Συστήματος αποτελείται από τους παρακάτω:

- Πρόεδρος: Φωτεινή Ιωαννίδη
- Αντιπρόεδρος:
- Γραμματέας:
- Ταμίας:
- Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:
- Υπεύθυνος Υλικού:

Μέλη


-

Θητεία (1/9/2013 - 1/9/ 2015)